Gia hạn visa mỹ, xin gia hạn Visa Mỹ

Gia hạn visa mỹ không cần phỏng vấn, gia hạn visa mỹ qua đường bưu điện

Gia hạn Visa Mỹ là chuyên trang hướng dẫn cho những khách hàng đã được cấp Visa Mỹ trước đây và muốn Gia hạn lại visa Mỹ mà không cần phỏng vấn tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Các đương đơn có đủ điều kiện có thể xin Gia hạn Visa Mỹ qua đường bưu điện.